Kontaktujte nás

stelababy kontakt

Kontaktujte nás

Informácie o prevádzkovateľovi

 • Stella Company s. r. o.
 • Račianska 88 B,
  831 01 Bratislava
 • Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro , vložka č.: 46086/P
 • IČO: 55 040 705
 • DIČ: 2121882334
 • IČ DPH: SK2121882334
 • IBAN: SK79 0900 0000 0051 9915 2118
 • Dozorný orgán:
  Inšpektorát SOI
  pre Prešovský kraj:
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
  Odbor výkonu dozoru.
  email: pr@soi.sk tel. č. 051/772 15 97
Napíšte nám